top of page
adwokatura.png

KANCELARIE ADWOKACKIE

KATARZYNA ADRIAŃCZYK & MAŁGORZATA KONOŃCZUK

O nas

KANCELARIE ADWOKACKIE

KATARZYNA ADRIAŃCZYK & MAŁGORZATA KONOŃCZUK

KANCELARIE ADWOKACKIE

KATARZYNA ADRIAŃCZYK & MAŁGORZATA KONOŃCZUK

KANCELARIE ADWOKACKIE

KATARZYNA ADRIAŃCZYK & MAŁGORZATA KONOŃCZUK

Kancelarie Adwokackie Adriańczyk&Konończuk

Nasza Wizja

W naszych działaniach kierujemy się w szczególności najpełniej rozumianą rzetelnością i starannością w prowadzeniu spraw klientów, terminowością,  oraz mobilnością .

Do każdej sprawy podchodzimy zawsze z ogromnym zaangażowaniem, na pierwszym miejscu stawiając dobro Klienta. Podstawą działalności Kancelarii jest indywidualne podejście do problemu Klienta i wybranie najlepszej drogi jego rozwiązania.

Dla zapewnienia Państwu wszechstronnej pomocy prawnej współpracujemy z innymi kancelariami adwokackimi na terenie całego kraju, jak i zagranicą .

Wszelkie dane i informacje powierzone nam w związku z prowadzonymi sprawami i udzielanymi poradami prawnymi chronione są w pełni tajemnicą zawodową.

Adwokaci

Adwokat Katarzyna Adriańczyk

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i odbyła aplikację adwokacją w jednej z włocławskich kancelarii. Od wielu lat  doradza osobom fizycznym i prawnym, z licznymi sukcesami reprezentuje ich interesy przed Sądami.  Mecenas  Katarzyna Adriańczyk w szczególności specjalizuje się w sprawach rodzinnych (rozwody, separacje,  alimenty, władza rodzicielska, uregulowanie kontaktów z dziećmi, podziały majątków, ubezwłasnowolnienie), a także w sprawach karnych (błąd w sztuce lekarskiej), cywilnych, odszkodowawczych i gospodarczych.  Prowadzi także obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Jest Prezesem Stowarzyszenia STO w Człuchowie.
 

Adwokat Małgorzata Konończuk 

 

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i odbyła aplikację adwokacką w jednej z chojnickich  kancelarii.  Posiada wieloletnią praktykę zawodową, indywidualną kancelarię  adwokacką prowadzi od 2004 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym dochodzenie odszkodowań), rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, opieka, ubezwłasnowolnienie, kuratela) prawa spadkowego i lokalowego, prawa karnego (obrona oskarżonego, reprezentacja pokrzywdzonego, środki probacyjne, odroczenie i przerwa w odbywaniu kary), a także gospodarczego (windykacja należności, umowy cywilno-prawne oraz handlowe).  Włada językiem angielskim.
 

adwokat małgorzata konończuk
adwokat katarzyna adriańczyk
aplikantka katarzyna sikora

Aplikantka adwokacka Katarzyna Sikora 

 

Ukończyła studia na wydziale administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia na wydziale prawa na Uniwersytecie Humanistyczonospołecznym SWPS w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu prawa pracy.  Obecnie odbywa aplikację adwokacką w ORA w Bydgoszczy  pod patronatem adw. Katarzyny Adriańczyk. Biegle włada językiem niemieckim, którego znajomość potwierdzają certyfikaty (Goethe Institut oraz TELC).

 

Asystentka Anna Hapka  

 

Ukończyła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Gdańskiego,  od kilkunastu lat wspiera zespół Kancelarii w bezpośrednich kontaktach z klientami,  sporządzaniu pism procesowych i bieżącej obsłudze . Włada językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

asystentka anna hapka
bottom of page