KANCELARIE ADWOKACKIE

KATARZYNA ADRIAŃCZYK & MAŁGORZATA KONOŃCZUK

Od 2004 roku w Chojnicach,

adwokaci Adriańczyk i Konończuk

 

Nasze Kancelarie świadczą pomoc prawną w zakresie:

Our Partners

prawa karnego wykonawczego

dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, ułaskawienie, wyrok łączny

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

reprezentacja i sporządzanie pism procesowych w sporach z zakresu prawa pracy, negocjacje i analiza umów,  renty, emerytury

obsługi  prawnej podmiotów gospodarczych

obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych

prawa rodzinnego

w szczególności w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, rozdzielność majątkowa, alimenty, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską, ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

prawa spadkowego

dziedziczenie, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku

prawa cywilnego

zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, odszkodowania

prawa karnego

obrona oskarżonego w procesie karnym na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed sądem), reprezentacja pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie środków zaskarżenia (apelacji, kasacji, zażaleń) i pism procesowych

KANCELARIE ADWOKACKIE

KATARZYNA ADRIAŃCZYK & MAŁGORZATA KONOŃCZUK

ul. Strzelecka 2/2, 89-600 Chojnice

Katarzyna Adriańczyk

Tel. 52 396 38 55; Tel. kom.  600 077 185

  • Adwokat Katarzyna Adriańczyk

Małgorzata Konończuk, Grażyna Winiecka

Tel.  52 397 24 96; Tel. kom. 508 065 300

  • Małgorzata Konończuk